Laparoscopic Fallopian Tube Segmental Resection and Re-anastomosis for Post-infectious Tubal Agglutination